ÄNTLIGEN EN INTERNATIONELL STANDARD FÖR
DIGITAL BILDLEVERANS - ISO 16760

Vad är en Auktoriserad digital bildleverantör? Det är en fotograf som genom Svenska Fotografers Förbund blivit godkänd på ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att hon/han kan leverera digitala bilder som är optimerade för det media de skall publiceras i.

Då tryckeribranschen till stor del är standardiserad har ett omfattande arbete genomförts för att skapa internationella standarder för hur en fotograf bör arbeta för att leverera digitalt material på ett professionellt sätt. Skaparen av denna kurs, Hasse Sundqvist, har ingått i den internationella grupp som tagit fram ISO-standarden 16760, vilken kursen helt bygger på. Det innebär att man i kursen följer de modernaste metoderna för flöden och standarder för kvalitetssäkring beträffande färg och tekniskt innehåll i bilden.

Direktprovet riktar sig till en van yrkesfotograf som vill kunna leverera kvalitetssäkrade bilder vilka skall fungera optimalt för vidare publicering i olika medier, såväl tryckta eller på bildskärm.

För att göra direktprovet måste du vara medlem i Svenska Fotografers Förbund.

Pris: 3000 kronor (exkl moms)
Anmälan är bindande.


Tillgänglighet

Då deltagaren arbetar i sin egen miljö utgår vi från att denna är anpassad om deltagaren har särskilda behov. För deltagare som behöver längre tid för examination, exempelvis dyslektiker, skall vi göra vårt bästa för att personligt anpassa efter behov.

Direktprovet

Du gör det digitala auktorisationsprovet och skall också redovisa din iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Allt detta kan en fotograf som är
AUKTORISERAD I DIGITAL BILDLEVERANS 3.0

 

Betraktnings- och omgivningsljus för digitalt bildarbete

Bildskärmar för färgbetraktning

Fotografering i fast ljus för kameraprofilering

Bildarbete med råfiler

Digitalisering av dia, påsikt och negativ

Bildarbete med icc-profiler, färg- och softproofinställningar i Photoshop

Förprovtryck och fullgamututskrift

Optimering av bilder för publicering på olika media såsom tryck, web, surfplatta och smartphone

Pdf-arbetsflöde enligt pdfx-standard

Optimering av bilder för premedia

Digital arkivering


 

 

För att kunna genomföra direktprovet och bli auktoriserad behöver du detta:

Utrustning:

  • Bildskärm som klarar ISO 12646 (till exempel NEC eller EIZO, fråga din leverantör)
  • Spectrophotometer eller colorimeter för kalibrering av bildskärm och uppmätning av utskrifter.
  • Belysning (lysrör) 5000 K RA över 90 (ISO 3664)
  • Ljuslåda 5000 K RA över 90 (ISO 3664)

Din arbetsplats skall ha neutrala färger motsvarande NCS 4000-6000.
Man kan antingen måla väggarna runt skärmen med färg som finns hos en färghandlare.
Eller använda avskärmningstyger i denna färg.
Eller skärmar i denna färg.
Dina fönster skall kunna avskärmas så att rummet får ett jämnt och kontrollerat ljus.

Programvara: Photoshop CS 4 eller senare

Dessutom krävs grundläggande kunskaper i Photoshop.

DIREKTPROV  

Direkt auktoriseringsprov till digital bildleverantör 3.0

Provet görs helt på distans. Provdeltagaren skall ha tillgång till kalibrerbar skärm och Photoshop CS5 eller nyare. Efter det digitala provet skall deltagaren redovisa sin iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Pris: 3000 kronor (exkl moms)
Är du intresserad skickar du ett mail till info@sffutbildning.se


Hoppa över Logga in

Frågor kan ställas till:

hanna.langenfelt@sfoto.se