ÄNTLIGEN EN INTERNATIONELL STANDARD FÖR
DIGITAL BILDLEVERANS - ISO 16760

Vad är en Auktoriserad digital bildleverantör? Det är en fotograf som genom Svenska Fotografers Förbund blivit godkänd på ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att hon/han kan leverera digitala bilder som är optimerade för det media de skall publiceras i.

Då tryckeribranschen till stor del är standardiserad har ett omfattande arbete genomförts för att skapa internationella standarder för hur en fotograf bör arbeta för att leverera digitalt material på ett professionellt sätt. Skaparen av denna kurs, Hasse Sundqvist, har ingått i den internationella grupp som tagit fram ISO-standarden 16760, vilken kursen helt bygger på. Det innebär att man i kursen följer de modernaste metoderna för flöden och standarder för kvalitetssäkring beträffande färg och tekniskt innehåll i bilden.

Kursen riktar sig till en van yrkesfotograf som vill kunna leverera kvalitetssäkrade bilder vilka skall fungera optimalt för vidare publicering i olika medier, såväl tryckta eller på bildskärm.

Nästa kurs startar den 3 mars 2014.

För att gå kursen måste du vara medlem i Svenska Fotografers Förbund.
Du anmäler dig via förbundets hemsida. Ungefär en vecka innan kursstart får du allt kursmaterial, inloggningsuppgifter och fakturan skickad till den postadress som finns i förbundets medlemsregister.

Du kommer till anmälan genom att klicka här
Pris: 8000 kronor (exkl moms)
Anmälan är bindande.


Tillgänglighet

Då deltagaren arbetar i sin egen miljö utgår vi från att denna är anpassad om deltagaren har särskilda behov. För deltagare som behöver längre tid för examination, exempelvis dyslektiker, skall vi göra vårt bästa för att personligt anpassa efter behov.

Kursen ges helt på distans och består av 11 delkurser. Varje delkurs innehåller en mängd filmer där Hasse Sundqvist leder dig genom varje kursmoment.

Efter varje delkurs gör du ett prov och går sedan vidare till nästa delkurs. Du får göra om provet tills du klarar det.

Lärarsupport ges i ett ”klassrum” på internet. En lärare finns där vid bestämda tider för att chatta och svara på dina frågor.

Du går i din egen takt och har tre månader på dig. En effektiv kursdeltagare gör kursen på ca 2-3 månader, parallellt med att man jobbar. Blir du inte klar kan du bli återregistrerad mot en avgift.

Sist gör du det digitala auktorisationsprovet. Du skall också redovisa din iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Allt detta kan en fotograf som är
AUKTORISERAD I DIGITAL BILDLEVERANS 3.0

fotograf jönköping

Betraktnings- och omgivningsljus för digitalt bildarbete

Bildskärmar för färgbetraktning

Fotografering i fast ljus för kameraprofilering

Bildarbete med råfiler

Digitalisering av dia, påsikt och negativ

Bildarbete med icc-profiler, färg- och softproofinställningar i Photoshop

Förprovtryck och fullgamututskrift

Optimering av bilder för publicering på olika media såsom tryck, web, surfplatta och smartphone

Pdf-arbetsflöde enligt pdfx-standard

Optimering av bilder för premedia

Digital arkivering


 

 

För att kunna genomföra kursen och bli auktoriserad behöver du detta:

Utrustning:

  • Bildskärm som klarar ISO 12646 (till exempel NEC eller EIZO, fråga din leverantör)
  • Spectrophotometer eller colorimeter för kalibrering av bildskärm och uppmätning av utskrifter.
  • Belysning (lysrör) 5000 K RA över 90 (ISO 3664)
  • Ljuslåda 5000 K RA över 90 (ISO 3664)

Din arbetsplats skall ha neutrala färger motsvarande NCS 4000-6000.
Man kan antingen måla väggarna runt skärmen med färg som finns hos en färghandlare.
Eller använda avskärmningstyger i denna färg.
Eller skärmar i denna färg.
Dina fönster skall kunna avskärmas så att rummet får ett jämnt och kontrollerat ljus.

Programvara: Photoshop CS 4 eller senare

Dessutom krävs grundläggande kunskaper i Photoshop.

UPPGRADERING AV AUKTORISERAD DIREKTPROV Bas P Bas U

Uppgradering av redan auktoriserade fotografer till 3.0

Kursen ges helt på distans och består av 4 delkurser som deltagaren väljer ur 10 olika delkurser efter sitt eget behov. Varje delkurs avslutas med ett kontrollprov. Lärarsupport ges i ett ”klassrum” på internet. Efter registrering går deltagaren i sin egen takt under 3 månader. Efter genomgången kurs skall deltagaren redovisa sin iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Möjlighet finns att lägga till fler delkurser till grundpaketet mot avgift.

Pris: 5000 kronor (exkl moms)
Extra delkurs: 1000 kronor (valfritt)(exkl moms)Kursstart sker löpande när deltagaren anmäler sig.
Är du intresserad skickar du ett mail till [email protected]

Direkt auktoriseringsprov till digital bildleverantör 3.0

Provet görs helt på distans. Provdeltagaren skall ha tillgång till kalibrerbar skärm och Photoshop CS5 eller nyare. Efter det digitala provet skall deltagaren redovisa sin iordningsställda arbetsplats samt skicka in tryckprover enligt fastställda kriterier för bedömning.

Pris: 3000 kronor (exkl moms)
Är du intresserad skickar du ett mail till [email protected]


Hoppa över Logga in

Datum för nästa kursstart 3 mars 2014

 

Frågor kan ställas till:

[email protected]